• Log in
 • 0

  Geen producten in je winkelmand.

Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden Royal Nail School

Algemene Voorwaarden betalingen & Annuleringen training op locatie

 

Algemene voorwaarden Royal Nail School

Algemene voorwaarden opleidingen en master classes

Inschrijving
Inschrijven voor trainingen/workshops kan alleen via email: info@royalnailschool.nl  of via online aanmelding op www.royalnailschool.nl – niet telefonisch of mondeling. Schriftelijke aanmeldingen worden alleen bij uitzondering geaccepteerd, bijv. wanneer iemand geen internet heeft. Na inschrijving heeft u 14 dagen bedenktijd en kunt u kosteloos annuleren.

Betaling

 • Het cursusgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, u krijgt van ons een bevestiging van inschrijving.                                                                                                                                                • Contante betaling is alleen mogelijk uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de training /workshop . Betalingen dienen uiterlijk 30 dagen via overschrijving of ideal voor aanvang door ons ontvangen te zijn.
  • Inschrijvingen worden geaccepteerd op volgorde van binnenkomst. De voor u gereserveerde plaats is echter niet gegarandeerd, wanneer de betaling nog niet bij ons binnen is. Anderen die wel betaald hebben, gaan dan voor op de lijst. Bij overboeking van een training/ workshop wordt een wachtlijst bijgehouden. In geval van twijfel of onduidelijkheid beslist de directie naar redelijkheid en billijkheid wie kan deelnemen en wie niet.

Annuleren

 • Annulering door de deelnemer istot één maand voor de startdatum zonder kosten mogelijk. Reeds betaalde cursusbijdragen worden volledig gerestitueerd, tenzij de deelnemer voor een andere datum kiest.

Bij Annulering van een complete opleiding [ allround-, acryl-, gel- opleiding], vervalt het recht op restitutie van het inschrijfgeld.
• Bij annulering door de deelnemer tussen één maand en 2 weken vóór de startdatum van de training/workshop bedragen de annuleringskosten € 25,-(of 10% van het cursusgeld als dat hoger is).
•Bij annulering door de deelnemer tussen 2 weken en 2 (werk)dagen voor aanvang van de training/workshop, bedragen de annuleringskosten 50% van het cursusgeld. Gezien de huidige corona situatie geldt deze regeling ook omdat we niet meer verplicht zijn om te testen.
•Wel kan iemand anders deelnemen als plaatsvervanger, mits deze persoon bijtijds aangemeld is (uiterlijk een week voor aanvang) en voldoet aan de vereisten en voorwaarden die gelden voor de betreffende training/workshop.
•U kunt alleen per email annuleren:  info@royalnailschoo.nl
Als annuleringsdatum en -tijd geldt de ontvangstdatum, dan wel het begin van de eerstvolgende werkdag[ ma t/m vrij ], wanneer een e-mail of fax buiten werktijd binnenkomt.

 Annuleren door Royal Nail School

 • Bij onverhoopte annulering van de training/workshop door Royal Nail Schoolwegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen, worden betalingen binnen 7 dagen en volledig teruggestort, tenzij de deelnemer voor een andere datum kiest.

 Inschrijving omzetten naar andere datum of cursus

 • Het is tot 2 weken voor aanvang mogelijk uw inschrijving om te zetten naar een andere cursus of andere datum. Hiervoor rekenen wij € 25,- administratiekosten.Tot 2 dagen voor aanvang kan dit slechts tegen betaling van 50% annuleringskosten.Binnen 2 (werk)dagen voor aanvang kan geen omzetting naar een andere datum of andere cursus meer plaats hebben! Wilt u toch deelnemen op een andere datum, dan is het volledige cursusgeld opnieuw verschuldigd.
  •Het is dan nog wel mogelijk uw inschrijving over te dragen aan iemand anders. Deze persoon moet dan wel aan de voorwaarden en vereisten voldoen die gelden voor de betreffende lezing/workshop. Dit dient uiterlijk op de werkdag voor aanvang geregeld te worden.

 

Overeenkomst

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen u als cursist en Royal Nail School Opleidingen, Flevolaan 21-A te Weesp, als opleidingsinstituut voor de duur van de opleiding waarvoor u zich als cursist heeft ingeschreven.

1)Lestijden en inhalen van de lessen

De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen. Het is mogelijk om 2 lessen te verzetten bij een 13 daagse opleiding en 4 lessen bij een opleiding die uit 24 dagdelen en 1 dag bestaat, dit dient voor aanvang van de opleiding bij Royal Nail School schriftelijk bekend te zijn gemaakt door de cursist.
Bij meer dan de toegestane verschoven lesdagen (wordt bij elke volgende verschuiving (per lesdag/dagdeel) €25,- ex BTW administratiekosten berekend.
Inhalen van de geannuleerde lessen is alleen mogelijk indien de annulering minimaal 24 uur voor de aanvang van de les bij ons is aangemeld. Dit kan alleen telefonisch of via email:
0294-775367 / info@royalnailschool.nl.
Indien er verzuim optreedt dan wel een annulering binnen 24 uur voor de aanvang van de lesdag, dan vervalt het recht op geheel of gedeeltelijke restitutie van de lesdag.
Royal Nail School is gerechtigd in geval van overmacht de lestijden en dagen waarop de lessen worden gegeven te wijzigen zonder dat de cursist daarvan recht op compensatie kan vragen. In dit geval wordt het nieuwe lesrooster schriftelijk of telefonisch aan u medegedeeld.
Er worden geen lessen georganiseerd op zon- of feestdagen en in regionale schoolvakanties.

2)Lestijden en inhalen van de lessen

De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen. Het is mogelijk om 2 lessen te verzetten bij een 13 daagse opleiding en 4 lessen bij een opleiding die uit 24 dagdelen en 1 dag bestaat, dit dient voor aanvang van de opleiding bij Royal Nail School schriftelijk bekend te zijn gemaakt door de cursist.
Bij meer dan de toegestane verschoven lesdagen (wordt bij elke volgende verschuiving (per lesdag/dagdeel) €25,- ex BTW administratiekosten berekend.
Inhalen van de geannuleerde lessen is alleen mogelijk indien de annulering minimaal 24 uur voor de aanvang van de les bij ons is aangemeld. Dit kan alleen telefonisch of via email:
0294-775367 / info@royalnailschool.nl.
Indien er verzuim optreedt dan wel een annulering binnen 24 uur voor de aanvang van de lesdag, dan vervalt het recht op geheel of gedeeltelijke restitutie van de lesdag.
Royal Nail School is gerechtigd in geval van overmacht de lestijden en dagen waarop de lessen worden gegeven te wijzigen zonder dat de cursist daarvan recht op compensatie kan vragen. In dit geval wordt het nieuwe lesrooster schriftelijk of telefonisch aan u medegedeeld.
Er worden geen lessen georganiseerd op zon- of feestdagen en in regionale schoolvakanties.

 

3)Cursusgeld

3.a. Om verzekerd te zijn van deelname, dient u zich schriftelijk voor de cursus aan te melden en een betaling te doen van €100,- ( zegge honderd euro ) zonder deze aanbetaling word u niet beschouwd als aangemeld en kunt u niet deelnemen aan de opgegeven cursus. Na inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging vergezeld van de cursusindeling met bijbehorende factuur voor de betaling van het lespakket naar uw keuze en de eerste 2 lesdagen.
Wordt echter na aanmelding zonder geldige redenen als hiervoor vermeld, toch geannuleerd, dan zijn wij genoodzaakt alle kosten die door de annulering worden gemaakt aan u door te berekenen, hetgeen inhoudt dat het bedrag van de aanmelding eerst zal worden aangewend om deze kosten te dekken. De aanbetaling wordt dus, behoudens voorkomende gevallen, niet gerestitueerd;
Het lespakket en 1 lesdag dienen binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus volledig te zijn voldaan.
4.b. Bij het boeken van een specialisatie les vragen wij een aanbetaling van €25,- uiterlijk zeven dagen na aanmelding te betalen via bankrekening: IBAN : NL89 INGB 0005168518 ten name van Elite Cosmetix Nederland onder vermelding van uw naam en de cursusdatum.

4)Pakket
Cursuspakket ontvangt u na betaling op de 1e lesdag.
Tijdens de opleiding werkt u uitsluitend met uw eigen materialen.
U dient uw naslagwerk en eventueel pen en papier mee te nemen.

5)Oefenmodellen

U bent zelf verantwoordelijk voor het plannen en regelen van uw oefenmodellen. Kijk bij de planning van de opleiding welke modellen u nodig hebt. ( zie uw opleidingsschema ) bijvoorbeeld: een nagelbijter, een nabehandeling etc.
Zorg ook voor reserve modellen voor uw thuisoefening. Hou er rekening mee dat u gemiddeld 5 uur aan thuisstudie in de week heeft. Thuisoefening is voor de duur van de opleiding van uw praktijk.
Mocht uw model afzeggen dan is dit geen reden om de les te annuleren, zorg daarom ook in zulke situaties voor een reservemodel. Heeft u geen model dan dient u toch in de les aanwezig te zijn. Het is zeker mogelijk om op het model van een medeleerling samen te werken.

6)Groepen

De groepen van Royal Nail School omvatten doorgaans max. 6 cursisten in de basisopleiding, zodat de docent voldoende aandacht kan geven aan de persoonlijke begeleiding van de cursist.

7)Vooropleiding

Voor onze opleidingen en cursussen is er geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Voor het beste resultaat is het wel belangrijk dat u thuis de praktijk veel oefent.

8)Examen

Eventuele examens worden intern bij Royal Nail School afgenomen.

9)Certificaat

Na met goed gevolg afronden van de opleiding en applicatiecursussen dmv een examen met beoordeling ontvangt u een officieel certificaat van deelname van Royal Nail School.

10)Aansprakelijkheid

Royal Nail School is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal van aan de cursist toebehorende voorwerpen/materialen. Alle schade door de cursist aan het gebouw, meubilair, etc. toegebracht, hetzij moedwillig, het zij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden hersteld. De cursist is aansprakelijk voor beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan kleding en eigendommen van derden.

11)Aanvullende bepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in alle gevallen waarin onduidelijkheid bestaat omtrent de uitvoering van dit reglement, beslist de directie van Royal Nail School.

12)Copyright

Op al het verstrekte studie materiaal, zoals lesboeken, oefensheets etc. liggen de copyright rechten bij Royal Nail School.

13)Geheimhouding

Alle informatie die verstrekt wordt door klanten/cursisten, zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en niet met andere klanten/cursisten of belanghebbende gedeeld worden.

14)Klachten

Klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld en ten alle tijden tot een gepaste oplossing komen voor beide partijen. Een klacht wordt binnen 2 weken in behandeling genomen en hier krijgt u een bevestiging van. Na bevestiging zullen we binnen 4 weken tot een oplossing komen, mocht blijken dat 4 weken niet voldoende is dan krijgt u daar binnen de gestelde termijn bericht van en zal de klacht verder in behandeling worden genomen en zal er een nieuwe termijn worden vastgesteld. Mocht er om wat voor reden dan ook niet tot een positief resultaat gekomen worden, dan behoud de cursist het recht om zich te wenden tot https://www.geschilonline.nl/. De uitspraak door de klachtencommissie is bindend en zal door Royal Nail School worden afgehandeld conform uitspraak. U als cursist heeft nog de mogelijkheid om zich tot de rechtbank te wenden, indien u niet tevreden bent met de uitspraak van de branche organisatie.
Tevens zal Royal Nail School elke klacht opnemen in een registratiesysteem en deze zal daarin bewaard worden voor een periode van 2 jaar.

Klachten Procedure
T.A.V Rilana de Valk
Flevolaan 21-A
1382 JX Weesp
Email: info@royalnailschool.nl

 

Master Classes internationale gastdocent

 

Inschrijving

Inschrijven voor trainingen/workshops kan alleen via email: info@crystalnails.nl of via online aanmelding op www.crystalnails.nl – niet telefonisch of mondeling. Schriftelijke aanmeldingen worden alleen bij uitzondering geaccepteerd, bijv. wanneer iemand geen internet heeft.

Betaling

 • Het cursusgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, u krijgt van ons een bevestiging van inschrijving.
  •Contante betaling is alleen mogelijk uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de training /workshop . Betalingen dienen uiterlijk 30 dagen via overschrijving of via pinbetaling of contant voor aanvang door ons ontvangen te zijn.
  •Inschrijvingen worden geaccepteerd op volgorde van binnenkomst. De voor u gereserveerde plaats is echter niet gegarandeerd, wanneer de betaling nog niet bij ons binnen is. Anderen die wel betaald hebben, gaan dan voor op de lijst. Bij overboeking van een training/ workshop wordt een wachtlijst bijgehouden. In geval van twijfel of onduidelijkheid beslist de directie naar redelijkheid en billijkheid wie kan deelnemen en wie niet.

Annuleren

–           Annuleren door cursist

 • Annulering door de deelnemer is tot 6 weken voor de startdatum mogelijk. Reeds betaalde cursusbijdragen worden niet gerestitueerd.
  •Bij annulering door de deelnemer tussen 30 dagen en de startdatum van de training/workshop is de deelnemer het volledige cursusgeld verschuldigd ( het restant van het cursus geld )
  •Wel kan iemand anders deelnemen als plaatsvervanger, mits deze persoon bijtijds aangemeld is (uiterlijk een week voor aanvang) en voldoet aan de vereisten en voorwaarden die gelden voor de betreffende training/workshop.
  •U kunt alleen per email annuleren: info@crystalnails.nl

Als annuleringsdatum en -tijd geldt de ontvangstdatum, dan wel het begin van de eerstvolgende werkdag[ ma t/m vrij ], wanneer een e-mail of fax buiten werktijd binnenkomt.

–           Annuleren door Royal Nail School

 • Bij onverhoopte annulering van de training/workshop door Royal Nail School wegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen, kijken wij voor vervangende data. Mocht het onverhoopt niet lukken om met de internationale docent niet tot nieuwe data komen gaan wij over op restitutie van het volledig betaalde lesgeld. Betalingen worden binnen 7 dagen en volledig teruggestort.

Bijzondere situaties

In verband met COVID-19 zullen alle dan geldende regels van het RIVM in acht worden genomen.

 

 

Nail Camp

-Inschrijving
Inschrijven voor The Nail Camp kan alleen via online aanmelding op www.crystalnails.nl – niet telefonisch of mondeling.

Betaling
Het cursusgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, u krijgt van ons een bevestiging van inschrijving.

Annuleren

– Annuleren door deelnemer
• Annulering door de deelnemer is tot één maand voor de startdatum zonder kosten mogelijk. Reeds betaalde cursusbijdragen worden volledig gerestitueerd, behalve de kosten van het verblijf.
•Bij Annulering van de complete The Nail Camp, vervalt het recht op teruggave van het inschrijfgeld.
•Bij annulering door de deelnemer tussen één maand en 2 weken vóór de startdatum van The Nail Camp bedragen de annuleringskosten 50% van de totale kosten, van de door u gekozen optie voor The Nail Camp
•Bij annulering door de deelnemer 2 weken voorafgaand aan The Nail Camp, op de dag zelf, of wanneer de deelnemer zonder afmelding niet verschijnt op The Nail Camp, is het volledige cursusgeld verschuldigd en wordt geen restitutie verleend.
-Wel kan iemand anders deelnemen als plaatsvervanger, mits deze persoon bijtijds aangemeld is (uiterlijk een week voor aanvang)
•U kunt alleen per email annuleren:  info@crystalnails.nl Als annuleringsdatum en -tijd geldt de ontvangstdatum, dan wel het begin van de eerstvolgende werkdag[ ma t/m vrij ], wanneer een e-mail buiten werktijd binnenkomt.

– Annuleren door Elite Cosmetix Nederland
Bij onverhoopte annulering van The Nail Camp door Elite Cosmetix Nederland wegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen, worden betalingen per omgaande en volledig teruggestort.

-Schade/vernieling/breuk/vandalisme
Eventuele schade aan bungalows, lesruimte of overige ruimtes wordt verhaald op de cursist.

-Bij Inschrijving
Bij inschrijving voor The Nail Camp gaat u automatisch akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Leveringen

 

Artikel 1 Algemeen.
•Deze Algemene Levering -en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Elite te maken aanbiedingen, diensten en te sluiten overeenkomsten.
•Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij van Elite verder te noemen Leverancier, niet aanvaard.
•Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle bepalingen van deze Algemene Levering -en Betalingsvoorwaarden tussen partijen van

Artikel 2 Aanbiedingen.
•Alle door de Leverancier te maken aanbiedingen zijn tot het moment van schriftelijke aanvaarding
•De Leverancier is niet gebonden aan de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, gewicht- en maatopgaven, prospectussen, prijscouranten, catalogi en De door de Leverancier verstrekte gegevens zijn eerst bindend, indien dit schriftelijk overeengekomen is.
•De Leverancier behoudt zich het eigendom-(octrooi-,merkenrecht) en auteursrecht voor met betrekking tot de door haar verstrekte product (-samenstelling)gegevens en deze mogen niet aan derden ter hand/inzage gesteld worden, tenzij hiervoor op voorhand schriftelijk toestemming van de Leverancier is

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst.
•De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de aanbieding de Leverancier heeft De aanvaarding van het aanbod van de Leverancier dient schriftelijk te geschieden, hetzij d.m.v. een orderbevestiging, hetzij d.m.v. “akkoord”-ondertekening van de schriftelijke aanbieding van de Leverancier.
•Mondelinge afspraken en toezeggingen gelden slechts indien deze onmiddellijk schriftelijk bevestigd
•Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingeno.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van lid 1 van artikel 3 de overeenkomst pas tot stand, indien de Leverancier aan de wederpartij schriftelijk heeft bericht akkoord te zijn met deze afwijkingen van de offerte.

Artikel 4 Levering.
•Voor de aanvang van de levering is de schriftelijke bevestiging van de Leverancier De Leverancier is gerechtigd een wijziging in de te leveren goederen door te voeren, indien het een wijziging betreft teneinde te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften. De Algemene Leveringstermijn bedraagt vijf (5) werkdagen na ontvangst schriftelijke orderbevestiging, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
•De Leverancier is gerechtigd de levering in gedeeltes uit te Iedere levering wordt geacht een zelfstandige waarde te hebben. Indien de levering in gedeeltes geschiedt, heeft de Leverancier het recht elk deel zelfstandig te factureren.
•De Opdrachtgever is verplicht tot afname van de geleverde goederen op het moment dat deze aan hem worden bezorgd, dan wel aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de te leveren goederen om welke redenen dan ook niet door de Opdrachtgever worden afgenomen, zijn verdere kosten, waaronder opslagkosten voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
•De opslag van de goederen door de Leverancier, laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de goederen over te gaan binnen de in artikel 7 lid 1 van deze voorwaarden genoemde
•Voor zover op grond van (E.U.)overheidsvoorschriften of op grond van eigen fabrieksvoorschriften van de Opdrachtgever, aanvullende kwaliteitsvoorzieningen vereist zijn, worden deze door de leverancier tegen een afzonderlijk in rekening te brengen bedrag
•Indien de Leverancier zich heeft verbonden tot het verrichten van technische – of anderszins werkzaamheden, zijn deze werkzaamheden strikt beperkt tot de door de Leverancier geleverde
•Indien niet thuis van de opdrachtgever zullen de bestelde goederen geretourneerd worden naar de leverancier. Bij opnieuw verzenden van de goederen zal het standaard verzendtarief worden gehanteerd.

Artikel 5 Prijs.
•De door de Leverancier opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af-fabriek inclusief verlading in de De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verpakking, verzekering, transportkosten, invoerrechten, toeslagen en andere op de levering betrekking hebbende heffingen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
•Alle door de Leverancier opgegeven prijzen zijn vast voor een termijn van drie Na afloop van die termijn is de Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen eenzijdig te wijzigen indien de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zich gewijzigd hebben.

Artikel 6 Levertijd
•De door de Leverancier opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering
•De levertijd vangt aan op de navolgende tijdstippen:
•op de dag van het tot stand komen van de overeenkomst;
•of zodra de Opdrachtgever de noodzakelijke bescheiden, zoals vergunningen en andere documenten heeft verstrekt en de Leverancier deze heeft geaccepteerd;
•of zodra de Leverancier de overeengekomen (vooruit)betaling van hetgeen voor het leveren van producten dient te worden voldaan, heeft ontvangen.
•De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende (werk)omstandigheden, dan wel doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, vertraging optreedt of doordat de Opdrachtgever niet tijdig proefmaterialen ter hand stelt, dan wel de levertijd op eigen verzoek verlengt, wordt de levertijd zo nodig De eventuele kosten die hierbij optreden, zoals opslagkosten, worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
•Behoudens grove schuld aan de zijde van de Leverancier geeft een overschrijding van de levertijd de Opdrachtgever niet het recht ontbinding van de overeenkomst te
•De Leverancier aanvaardt geen enkele aan een overschrijding van de levertijd verbonden boete-clausule.

Artikel 7 Betaling.
De betaling van geleverde goederen geschiedt steeds direct bij afhaling of aflevering tegen contante betaling. Webshop orders kunnen betaald worden via ideal, vooraf overmaken en paypal, betalingskosten zijn voor de rekening van de koper.

Artikel 8 Risico en Eigendomsvoorbehoud.
•De opdrachtgever draagt het risico met betrekking tot de af te leveren goederen vanaf het moment dat de af te leveren goederen aan de Opdrachtgever worden Alle directe en indirecte schade die alsdan mocht ontstaan, is, behoudens grove schuld van de Leverancier, voor rekening van de Opdrachtgever.
•De eigendom van goederen gaat eerst op de Opdrachtgever over, indien al het door de Opdrachtgever aan de leverancier uit hoofde van de leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de Leverancier is voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid is gesteld;
•Indien er gerede twijfel bij de Leverancier bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is de Leverancier bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen, totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de Leverancier door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
•Blijft de Opdrachtgever in gebreke aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is de Leverancier gerechtigd de geleverde goederen zonder gerechtelijke tussenkomst terug te De opdrachtgever is verplicht hiertoe aan de Leverancier alle medewerking te verlenen.
•Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan derden (tot zekerheid) over te dragen,dan wel te doen overdragen;evenmin is het toegestaan doorverkoop te plegen zonder schriftelijke toestemming van de leverancier.

Artikel 9 Garantie.
•De Leverancier staat in voor deugdelijkheid en kwaliteit ( volgens EU-richtlijnen) van de door haar geleverde goederen en diensten, alsmede van de door haar in die goederen verwerkte en/of geleverde materialen, dit met uitzondering van de door de Opdrachtgever zelf ter beschikking gestelde
•Voor zover het betreft bij keuring respectievelijk bij de inbedrijfstelling niet- waarneembare gebreken aan het geleverde goed, waarvan de Opdrachtgever bewijst dat zij binnen zes maanden na aflevering zijn opgetreden als direct gevolg van een onjuistheid in de door de Leverancier toegepaste constructie,samenstelling,dan wel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, zal de Leverancier de gebreken herstellen q. vervangende onderdelen ter beschikking stellen. De keuze van herstel of vervanging alsmede de keuze van de plaats van uitvoering van die herstelwerkzaamheden worden door de Leverancier gemaakt.
•Deze verplichting van de Leverancier vervalt, indien:

 1. de ondeugdelijke werking van enig geleverd goed niet onmiddellijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na constatering daarvan aan de Leverancier schriftelijk gemeld wordt;
 2. er sprake is van niet-inachtneming van de juiste toepassingsvoorschriften, bediening- en onderhoudsvoorschriften;
 3. product-toepassing, respectievelijk inbedrijfstelling verkeerd uitgevoerd wordt door de Opdrachtgever of derden;
 4. de Opdrachtgever onjuist of onoordeelkundig gebruik maakt van het geleverde goed, zoals onjuiste dosering verkeerde toepassing van bedrijfsmiddelen, vervangingsgrondstoffen e.d.
 5. de Opdrachtgever zelf wijziging in de samenstelling van het geleverde goed uitvoert;
 6. de Opdrachtgever het geleverde goed voor een ander doel gebruikt dan hij bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven heeft, incl. het zgn ompakken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
 • De Leverancier is gerechtigd zijn garantieverplichtingen op te schorten, zolang koper zijn betalingsverplichtingen niet voldaan
 • Opdrachtgever is verplicht alles in het werk te stellen om leverancier in de gelegenheid te stellen eventuele garantie-claims te (doen) Dit zal geschieden op de door leverancier te bepalen plaats en tijd. Eventuele hieruit

voortvloeiende kosten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

 • Alle garantie, ook die op tafels en stoelen geschied op basis van Carry-In. Wat zoveel betekend dat u dient zorg te dragen voor het transport van en naar Elite Cosmetix!
 • Alle schade ontstaan tijdens het transport van en naar Elite Cosmetix en komen volledig voor rekening van de opdrachtgever (klant)

Artikel 10 Retour.
Alle door opdrachtgever onder garantie retour gezonden artikelen zijn en blijven ten aller tijden voor risico en rekening van de opdrachtgever. Alle kosten voor retour onder garantie

 

2023 ©Royal Nail School – Weesp

Voorwaarden Maatos

© 2024 Royal Nail Products - Powered by Maatos